Tatras ski touring weekend – winter

Next trip:
9 - 11 February 2024

Gorce ski touring weekend – winter

Next trip:
2 - 4 February 2024

Tatras – summer

Next trip:
7 - 9 July 2023

Tatras – spring

Next trip:
7 - 9 April 2023

Biebrza river – spring

Next trip:
21 - 23 April 2023

Bison in Bialowieza – spring

Next trip:
14 - 16 April 2023

Featured tours Around Poland